авг 15

Контрол на емоциите, контрол на състоянието – контрол на ума ч.3

Публикувано от автор на 15 авг 2013

Negative emotions

Емоциите – това са химическия еквивалент на мислите в тялото.

Всяка ваша несъзнателна или осъзната мисъл и представа пораждат реакция в цялото ви тяло.

В ноемврийския брой от 1995 г. на месечника “Brain/Mind” (“Мозък и мисъл”), който отразява научните търсения в тази област, пише, че Институтът за сърдечни изследвания е доказал, че гневът влияе отрицателно върху тялото, а похвалата – положително.

В горната ситуация е задействан именно гневът, симпатиковият клон от автономната нервна система. Това кара сърцето да бие ускорено, артериите да се свиват – все признаци, свързани със сърдечните болести и смъртта.

От друга страна, доказано е, че похвалата, насочена към друг човек, активизира парасимпатиковия клон на автономната нервна система. Смята се, че този клон пази телесното ни здраве. Електромагнитните излъчвания на сърцето стават по-синхронни, което е признак за добро физическо състояние, и равнището на А-имуноглобулина – предната отбранителна линия на тялото срещу инфекции и болести, също се повишава.

Според Ролин Маккрейти, шеф на изследователския екип на Института по сърдечни изследвания, това е първото доказателство, че “любовта и признанието са по-здравословни от гнева”.

Наистина и другите взаимовръзки между ума и тялото доказват същото: положителните чувства водят до положителни физически резултати, а отрицателните емоции сериозно увреждат здравето.

Можете да откриете примери и в собствения си начин на говорене. Ако по принцип се изказвате отрицателно за части от тялото си, това може да стане истина и да се изяви като болест.

Може би казвате: “Вратът (гърлото) ще ме заболи от него.” Ако сутрин се будите със схванат врат или с болки в гърлото, спомнете си “от кого ви боли” вратът или гърлото.

Може би казвате: “Тя ще ме разболее.” Казвайте го по-често и “тя” точно това ще направи.

Казвате ли: “Сърцето ми се къса от това.” Спрете. Или: “Не мога да го (я) понасям.” Няма да ви стане по-леко.

Дошъл е моментът за решение. Искате ли да придобиете по-голям контрол над живота си?

 Ако отговорът е „да”, вие ще извлечете полза не само за вашето здраве, а и за всяка друга страна на живота си, тъй като мозъчните неврони, които или са бездействали, или са работили срещу вас, вне¬запно са принудени да работят за вашето благосъстояние.

Ако сте изпълнявали упражненията от първа и втора част от контрол на ума, вече може да влизате в алфа ниво и да задействате по-голяма част от ума във ваша полза. Научили сте се да фокусирате вниманието си върху това, което искате вместо върху онова, което не желаете. Почувставли сте ползата от инструкциите , давани на подсъзнанието в правилното умствено състояние – алфа нивото.

Умеете да променяте нежелани състояния и навици. Ще припомня формулата, принципа който използваме:

1. Осъзнайте съществуващото положение (какъв е проблема).
2. Определете целта си

(искам да нямам главоболие, а усещане за лекота и спокойствие;
искам да използвам положителни мисли / думи;
или да не съм депресиран / отрицателно настроен, или с отрицателни емоции/ , а положително настроен
– целта да е изразена в положително утвърждение).

3. Създайте план, за да постигнете целта си

(като преброя от едно до пет,
като пия вода,
като мигна с очи,
утре сутрин като видя ….,
всеки път като събера тези два пръста и вдишам и издишам дълбоко ,
всеки път като си кажа мислено ….. /
изберете ключовата дума повторена 2 или 3 пъти за да не се включва състоянието случайно ).

4. Приложете този план за постигане на целта.
5. Потърсете, усетете крайния резултат – вашето възнаграждение.

Новите упражнения, които ще ви представя, ви помагат да използвате предимствата на алфа нивото и в моментите, когато наистина имте нужда от тях – при стресови ситуации, при решаване на конфликти, при преговори.

Когато влезете в алфа, за вас работи по-голяма част от ума ви, защото се активизира дясното мозъчно полукълбо. Но може да ви бъде трудно да броите назад от 25 до 1, ако около вас цари хаос .

Нужна ви е предварителна подготовка, за да можете да влизате в алфа по по-лесен начин и да задействате по-голяма част от ума ви да работи за вас при спешни случаи.

Една от подготовките е техниката на двата пръста. Тя означава събиране на палеца и показалеца на едната или на двете ръце като сигнал за невроните в двете мозъчни полукълба, че е необходимо пълно сътрудничество. От момента, в който програмирате тази техника, нататък, пале¬цът и показалецът на ръцете ви се използват като тласък, като спусък за влизане в алфа.

Когато програмирате техниката на двата пръста да работи за вас, винаги при нужда можете да я използвате, за да действате в по-високо ниво на интелигентност.

За програмиране на техниката използвайте следните фази:

1. Седнете удобно на стол и затворете очи;
2. Направете 3 дълбоки вдишвания и издишвания и си кажете мислено

“дълбоко вдишване – (и на издишване) 3 – 3 – 3 ”
“дълбоко вдишване – (и на издишване) 2 – 2 – 2 ”
“дълбоко вдишване – (и на издишване) 1 – 1 – 1 ”.

3. Поемете още веднъж дълбоко въздух и докато издишвате,
мноого тихо и бавно, мислено си кажете “разслаби се”.
Почувствайте как всяко издишване ви води все по-дълбоко и ви успокоява все повече.
( Използваме “разслаби се” вместо “отпусни се” за да го превърнем в пусков механизъм за отпускане на тялото и ума, който няма да се задейства случайно в ежедневието)
4. Бавно пребройте назад от 25 до 1;
5. Припомнете си някое тихо , спокойно и безопасно място, което познавате;
6. Съберете палеца и показалеца на двете ръце и повторете мислено:

„Когато събера пръстите на която и да е ръка така и поема дълбоко дъх,
умът ми работи в по-дълбоко ниво на съзнанието,
за да нормализира всяко положение”.

7. Поемете още няколко пъти дълбоко въздух и докато издишвате, мноого тихо и бавно, мислено си казвайте “разслаби се”.
8. Кажете си наум, че когато на 5 отворите очи, ще се чувствате напълно будни и по-добре от преди. Като стигнете до 3, повторете това. Когато отворите очи, отново го потвърдете: „Аз съм напълно буден и се чувствам по-добре от преди”.

Инструкциите накратко

1. Затворете очи. Направете 3 дълбоки вдишвания и с броене влезте в алфа.
2. Съберете палеца и показалеца на двете ръце и повторете мислено:
„Когато събера пръстите на която и да е ръка така и поема дълбоко дъх,
умът ми работи в по-дълбоко ниво на съзнанието,
за да нормализира всяко положение”.
3. Излезте от алфа с броене и отворете очи. Чувствате се прекрасно.

Програмиране за всякакви критични обстоятелства

1. Седнете удобно на стол и затворете очи;
2. Направете 3 дълбоки вдишвания и издишвания и си кажете мислено

“дълбоко вдишване – (и на издишване) 3 – 3 – 3 ”
“дълбоко вдишване – (и на издишване) 2 – 2 – 2 ”
“дълбоко вдишване – (и на издишване) 1 – 1 – 1 ”.

3. Поемете още веднъж дълбоко въздух и докато издишвате, мноого тихо и бавно, мислено си кажете “разслаби се”. Почувствайте как всяко издишване ви води все по-дълбоко и ви успокоява все повече.
А. Започвайки от темето, усетете, почувствайте различните части на тялото от главата до пръстите на краката. Отпускайте ги, докато преминавате по тях.
4. Бавно пребройте назад от 25 до 1;
5. Припомнете си някое тихо , спокойно и безопасно място, което познавате;
6. Съберете палеца и показалеца на двете ръце и повторете мислено:
„Отсега нататък винаги, когато преживявам критичен момент, ще ми е нужно само да поема дълбоко въздух и докато издишвам, мислено да си кажа “разслаби се. Така ще използвам по-голяма част от ума си, за да излизам от всяко критично състояние .”
7. Поемете още няколко пъти дълбоко въздух и докато издишвате, мноого тихо и бавно, мислено си казвайте “разслаби се”.
8. Кажете си наум, че когато на 5 отворите очи, ще се чувствате напълно будни и по-добре от преди. Като стигнете до 3, повторете това. Когато отворите очи, отново го потвърдете: „Аз съм напълно буден и се чувствам по-добре от преди”.

В следващото издание ще разгледаме стреса и лекарството за него.

А засега довиждане!

Leave a Reply

CAPTCHA Image
*

« « Контрол на ума част 2  |  5 неща, които не знаеш за стреса – контрол на ума ч.4 » »