Здраве в моите ръце

30% отстъпка

Най-изгодно може да вземете продукти на АкваСорс след получаване на ваш личен дистрибуторки номер. Това ви дава няколко предимства:

  1. Да купувате с 30% отстъпка добавките, и с 25% козметиката и серията Соладей.
  2. Да ползвате ежемесечните промоции на фирмата за регистирани дистрибутори
  3. Няма изисквания да купувате, продавате или разпространявате продуктите на АкваСорс.
  4. Без изисквания за минимални поръчки.
  5. Регистрацията е безсрочна, или докато вие я прекратите.

Таксата за регистрация е 45,20 лева еднократно (40 лева такса регистрация + 5,20 лева доставка). Компенсира се с покупката на 2-3 продукта. Много наши приятели я приемат за здравен абонамент.

Необходимите документи:

Дистрибуторски договор
Адрес и Банкови сметки на АкваСорс 

1)    Изтеглете Дистрибуторски договор
2)    Разпечатайте Дистрибуторския договор в 2 /два/ екземпляра /с лице и гръб всеки от тях/. Ако нямате принтер – свържете се с нас, за да Ви го изпратим по пощата.
3)    Попълнете и двата броя на договора с Вашите данни в полетата „Данни за дистрибутора” и „Адрес за кореспонденция”.
4)    Подпишете ги и поставете дата в полето „подпис на дистрибутора”.
5)    Изпратете и двата броя на адреса на Аква Сорс.
6)    Преведете 45,20 лв.  по банковите сметки на Аква Сорс - таксата за регистрация /40,00 лв./ + такса за доставка /5,20 лв. куриерска такса/
7)    Обадете се на  тел. 02/858 16 46, за да уведомите за направения превод.
8)    След получаването на документите и съответния превод, оторизирани служители на Аква Сорс извършват регистрацията и получавате по куриер своето копие от договора, дистрибуторски номер и начален дистрибуторски пакет.

* За да отворите документите Ви е нужен безплатния Adobe Acrobat Reader.


Назад
Copyright © 2017 Здрави и красиви | Powered by HIToferta.com